život je takový jaký si ho uděláme

Marie Pilerová

Sklené nad Oslavou 14
PSČ: 591 01
774 158 501
mariepilerova@seznam.cz

Kontakt

Marie Pilerová , tel. 774 158 501 , email: mariepilerova@seznam.cz

Adresa Křižíkova 70, Brno 60200

Před budovou velké parkoviště. Najdete mne v areálu VUCHZ kde na vrátnici už Vás krásně nasměrují.