život je takový jaký si ho uděláme

Marie Pilerová

Sklené nad Oslavou 14
PSČ: 591 01
774 158 501
mariepilerova@seznam.cz

Alternativní medicína

Alternativní medicína

Alternativní medicína je skupina různých diagnostických, terapeutických a preventivních systémů, praktik a produktů, které nejsou v současnosti částí konvenční medicíny. Konvenční medicínou je myšlena medicína praktikovaná většinou lékařů, fyzioterapeutů, psychologů a obdobných odborníků. Seznam CAM metod se může během času měnit, protože pokud jsou podány dostatečné důkazy účinnosti a bezpečnosti, stává se daný postup součástí konvenční medicíny